banner-neskutecne

Komenský z okna na ženský Vol. II

čtvrtek 16. 2. 2017 - 19:30-21:00 - Knihkupectví KNIHEX, U Průhonu 11, Praha 7

Jan Ámos Komenský - skáče z okna na ženský? Podruhé se sejdeme na stejné téma. Tentokrát vše bude doprovozeno i 200 obrázků.

https://www.facebook.com/events/380634878972127/
www.knihex.cz
www.facebook.com/knihex

Ze všech lidí dal jméno nejvíce českým ulicím. Celkem 217 českých ulic se jmenuje po J. A. Komenském. Mezi osobami hezké první místo. Druhé místo Hus, třetí místo Svatopluk Čech. Pro pořádek, ulice Zahradní /279/ a Nádražní /222/ jsou na tom ještě líp. Mládež je trápena Komenského jménem na hodinách mateřského jazyka i maturit.

Prošli jsme učebnice české literatury pro střední školy a ukázalo se, že autoři či redaktoři Komenského učebnici vůbec neměli v ruce. 
Komenský - skáče z okna na ženský. Jinak to vysvětlit neumím.

České učebnice z pohledu uživatelů.
formát slideshow - 60 minut a 200 obrázků.

Uherské, švédské i anglické vydání Komenského vycházela 200 let prakticky beze změn. Reformátor českého školství Karel Slavoj Amerling se při práci na svých učebnicích Komenským řídil. Úspěšně. Ale proč se od poloviny 19. století nedaří tento úspěch zopakovat? 
Prošli jsme 100 českých učebnic. Podíváme se na to, kdo za to může: autoři, redaktoři nebo schvalovací komise?

Bonus: ukázky z aktuálních českých učebnic