banner-neskutecne

29/04/2011 Trakl byl v Krakově

sobota 23. 10. 2010

trakl_21629/04/2011

od 20:00 v kavárně V lese, Krymská 12

Trakl byl v Krakově

3. 11. Georg Trakl spáchal v Krakově sebevraždu. O dva dny zde později mělo dojít k setkání s L. Wittgensteinem. Rekonstrukce posledních dnů rakouského básníka na základě nového výzkumu v den 60. výročí úmrtí L. Wittgensteina. K poslechu zahraje Tubové kvarteto Síla Wittgensteiny oblíbenou hudbu v úpravě pro 4 tuby.

Hudební soubor Tubové kvarteta Síla je složen převážně z absolventů pražské konzervatoře. Na stránkách Tubového kvarteta Síla je možné pod klikem ukázky vyslechnout jejich produkci ve formátu mp3. CD Síla /2006/ je možné zakoupit za symbolickou cenu na koncertě.

poznámka: vemte si sebou prosím tranzistorová rádia, mp3 přehrávače s rádiem nebo telefon s rádiem FM, na vlně 107 FM bude vysílat rádio Skutečnost.

"V červenci a v srpnu 1914 obdrželi Georg Trakl a Rainer Maria Rilke po 20 000 korunách /od L. Wittgensteina, pozn. L. Č./, což byla suma dosti značná, která mohla oba autory na delší dobu zbavit vnějších starostí... Trakl poděkoval za dar v dopise Wittgensteinovi; dopis se našel až v roce 1988. Podle dosavadnícho šetření je třeba tento dopis řadit do prvních srpnových dnů roku 1914. Trakl píše:

'Po letech, kdy jsem byl vydán napospas všem náhodám života, to pro mne znamená nerušeně kráčet za vlastním klidem. Kéž by se něco z toho proměnilo v báseň hodnou ušlechtilho člověka, jemuž zůstávám tolik dlužen.'

... Dlouho panovala nejasnost pokud jde o 'Rilkův dopis' a pokud jde o 'nádherný dar'. Od roku 1988 však víme, že šlo o psaní Ludwigu von Fickerovi z 18. října 1914.

3. listopadu zemřel v Krakově Georg Trakl, což - vzhledem k nejisté strategické situaci, v níž se město tehdy nacházelo - zapříčinilo, proč Ficker váhal postoupit dopis Wittgensteinovi. Před tím mu poslal ještě několik separátů s Traklovými básněmi.

'Nerozumím jim, ale jejich tón mne obšťastňuje', odpověděl Wittgenstein 28. 11. 1914. Do svého deníku si o dva dny později zapsal: 'Ficker mi dnes poslal básně chudáka Trakla, které považuji za geniální, ale nerozumím jim. Vyvolaly ve mně dobrý pocit. Bůh se mnou!'

Rilkův dopis z 18. října však jistou dobu zůstal ležet na Fickerově psacím stole. To vedlo k tomu, že asi kolem 30. října vznikla ještě jiná písemnost, která dnes patří na základě připojených textů k nejcennějším literárním dokumentům tohoto století: Traklův dopis ze sálu krakovské posádkové nemocnice ze 27. října se záznamy básní Klage (Žaloba) a Grodek

Tato písemnost tedy ležela vedle Rilkova dopisu - ale nejen vedle něho: spočívala i vedle přílohy k Rilkovu dopisu, a také v tomto případě lze od roku 1988 určit, vedle které přílohy: Byl to speciálně pro Wittgensteina vyhotovený čistopis Elegií z Duina. Tento čistopis dosud nebyl zpřístupněn veřejnosti, avšak lze říci: existuje a mohu ho zde v krátkosti popsat..."

Walter Methlagel: Rilke a časopis Der Brenner. Přel. Jiří Veselý. In Bláhová, Alena /ed./: Rainer Maria Rilke. Evropský básník z Prahy. Sborník z mezinárodní konference. H a H, Praha 1996.

Ludwig Wittgenstein, Deník 1914:

5. 11. 14

Ráno /pokračuji v cestě, pozn. L. Č./ dále do Krakova, kam mám přijet pozdě večer. Jsem velmi napjatý, jestli se setkám s Traklem. Velmi v to doufám. Příliš mi chybí člověk, se kterým bych si mohl popovídat. Bude to muset jít i bez takového člověka. No, velmi by mě to posilnilo. Celý den trochu unavený a náchylný k depresi. Příliš mnoho jsem nepracoval. V Krakově. Je už příliš pozdě, abych ještě dnes navštívil Trakla. --- Kéž mi duch dá sílu. ---

6. 11. 14

Ráno do města k posádkové nemocnici. Dozvěděl jsem se tam, že Trakl před několika dny zemřel. To mě silně zasáhlo. Jak smutné, jak smutné!!! Okamžitě jsem o tom napsal Fickerovi. Nakupoval jsem a potom kolem 6. hodiny jsem přišel na loď. Nepracoval jsem. Ubohý Trakl. --- Staň se vůle Tvá. ---

dopis Ludwiga Wittgensteina E. v. Fickerovi

"Milý pane v. Ficker!

Přijel jsem sem včera v noci a dnes ráno jsem v posádkové nemocnici dostal zprávu o Traklově smrti. Jsem otřesený; i když jsem se s ním neznal! Kéž by mi bylo dopřáno přece jen Vás tady ještě jednou uvidět! Váš oddaný Ludwig Wittgenstein."

/Briefwechsel Wittgenstein - v. Ficker, s. 64/ 

 překlad Ladislav Čumba

Fotoreportáž z listopadu 2009:

V pokoji, ve kterém Trakl strávil poslední chvíle života, se dnes nachází denní oddělení psychiatrické kliniky Vojenská nemocnice /ul. Wroclavská/.

Nominálně se jednalo o zadní trakt pokoje č. 112 v prvním patře, avšak v 70. letech 20. stol. byla tato místnost zazděna, vykachličkována a část pokoje se vstupem z chodby je od té doby využívána jako skladiště pro uklídové prostředky. Do té části pokoje, ve které Trakl pobýval /tehdy oddělené od přední části místnosti skříní/ se tedy vstupuje místností č. 113. V ní je nutné odstranit bednění a teprve pak je možno vstoupit do "zazděné" části pokoje č. 112. 

krakov_zaloha_jakub-027

krakov_trakl_web_025

krakov_trakl_web_048

krakov_trakl_web_008

krakov_zaloha_jakub-043

krakov_zaloha_jakub-046

krakov_zaloha_jakub-041

krakov_trakl_web_002

foto: Jakub Ekier

 

facebooková událost:

http://www.facebook.com/event.php?eid=109589942459551

Akce je součástí projektu Literární čtení ve Skutečnosti a byla podpořena grantem MHMP a MK ČR.