banner-neskutecne

20/01/2011 20. ledna se Lenz procházel po horách...

úterý 18. 1. 2011

buechner20/01/2011

Kavčí hory

20. ledna se Lenz procházel po horách...

Jedna z nejvýznamnějších německy psaných próz byla opět připomenuta na Kavčích horách v Praze.
Akce s megafonem byla věnována kubánskému spisovateli jménem Pedro Marqués de Armas.

Roh ulic Nad Pekařkou, Na Klaudiánce, K sídlišti a V rovinách (zast. Kavčí hory bus 188 a 148) od 16:20.

Koncepce procházky: Ladislav Čumba

„Kdo kráčí po hlavě, dámy a pánové, kdo kráčí po hlavě, ten má pod sebou nebe jako propast.“

P. Celan

Alice Stašková: Buechnerův Lenz očima Paula Celana

Georg Büchner napsal provídku Lenz. Ta začíná slavnou větou: "Den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg." (Dne dvacátého ledna se Lenz procházel po horách.)

Povídka pojednává o mladém muži, který dorazí ke svým přátelům doprostřed vysokých hor. Jako theolog je požádán o promluvu v kostele. Postupně se u něj začíná projevovovat vážná duševní choroba...

"Začínalo tehdy idealistické období; Kaufman byl jeho stoupencem. Lenz je příkře odmítal. Řekl: Básníci, o nichž se říká, že líčí skutečnost, o ní nemají také ani potuchy; ale jsou stále ještě snesitelnější než ti, kteří chtějí skutečnost osvětlovat... Tento idealismus je tím nejhanebnějším opovrhováním lidskou přirozeností... Kaufman namítl, že typ pro Apollóna z Belvederu nebo Raffaelovu Madonu by ve skutečnosti nenašel." (Lenz - přel. Jaromír Povejšil / Pavel Eisner)

Další info:http://de.wikipedia.org/wiki/Lenz

(dole odkazy na plné textové znění německého originálu)

Okusit pomalost rostlin

Pedro Marqués de Armas

...„Bílý mlhavý řád vyčerpaných nástrojů spočívajících na opačné straně lůžka v místnosti, která by nemohla být provanutá Bohem, i kdybychom chtěli..“ Výjev se odehrává v

Číst si v takových podmínkách Büchnera znamenalo minout cíl. Procházet se, to ano. Hodně chodit, a po hlavě. Procházet se mohlo pořád. Ale nikoli určovat vztahy mezi tautologií krajiny — nit vratké demence — a zhmotněním některých vět. Jako třeba téhle: „Dvacátého se Lenz prošel po horách.“Konečně, žádný jazyk není dostatečně živý. A jelikož jsou tu určité cesty od toho, aby urovnávaly šílenství, je nejlepší pokračovat širokým obloukem…

Psát / rozrušovat

nebo prostě odhrnout

bílou hmotu.

Pohyb bez trhliny

mezi vzýváním kosti a rukou:

tam je slunce stále pyšné dráždí kůru písma

křeč smíchu který není andělův

nýbrž hrobníkův.

Nosní kůstka, jež hnaná do svého léta

spěchá do banality prvků.

(Mandragora)

Na vnitřním okraji hranice, jemuž ostatní říkají

raději slepá ulička, — se B. zabil.

Ovšem že všechny hranice jsou dušení a v případě

B. by bylo lepší mluvit o dvou.

Takže B. se zabil mezi vnitřním okrajem a hřebenem

myšlenky, která se mu už nevytrácela.

Aby se katapultoval, vzal si kořínky toho alkaloidu,

jehož třídu kdysi určil, vrhl se na kavalec

z vřetenovitých kusů a konečně našel to, co

hledal: jednosměrnou ulici, v níž jsou všechna čísla

smazána a bílé duševní stvoly se rozplývají

ve snové hmotě.

...

Když na tebe

neústupným okem

zírá nebe

odvrať ty své

pod pemzový kámen

a hrabej

jako krtek

díru v zemi

Skrz

podzemí mysli

se dojde daleko

další trůny z troudu

kde stroj selhává

Ale přetavit ho už nelze

při výstupu z jeskyně

na slunce

Když na tebe

neústupným okem

zírá

nebe

přeložil Petr Zavadil

Pedro Marqués de Armas, (Havana 1965). Vystudoval psychiatrii, které se pak na Kubě řadu let profesně věnoval. Vydal několik sbírek básní, z nichž největšího ohlasu dosáhla kniha Hlavy (Cabezas), a dále knižní esej o Josém Lezamovi Limovi. Od začátku devadetátých let je jedním z hlavních představitelů literární skupiny Diáspora(s), jež vydávala stejnojmenný samizdatový undergroundový časopis. Po zákazu tohoto časopisu a kvůli hrozbě politické perzekuce emigroval do Portugalska, kde žil až do roku 2007 ve městě Coimbra. V současnoti žije v Barceloně.

Český překlad poprvé publikován v časopise Babylon, prosinec 2005, str. V. Literární přílohy. Obsáhlejší výbor z kubánské poesie nachystalo nakladatelství Fra pod názvem Zápisky z mrtvého ostrova. Kubánská skupina Diáspora(s).

Odpověď na otázku, proč Kavčí hory?

Jsou to nejbližší hory od svatého Václava v centru Prahy

Akce je součástí projektu Literární čtení ve Skutečnosti a byla podpořena grantem MHMP a MK ČR.