banner-neskutecne

16/12/2011 100let Strany mírného pokroku v mezích zákona

pátek 18. 11. 2011

literarni cteni skutecnosti 16 12 201116/12/2011
Komunikační prostor Školská 28 / celý blok ulice Školská

100 let Strany mírného pokroku v mezích zákona
Školská 28 + Rádio Skutečnost

V roce 2011 uplynulo 100 let od založení Strany mírného pokroku v mezích zákona. U příležitosti tohoto výročí proběhne v Komunikačním prostoru Školská 28 poslední vysílání Rádia Skutečnost v tomto roce. V ulici Školská se narodil Jaroslav Hašek.

Rádio Skutečnost

Původně vzniklo jako projekt,multimediálních umělců Michala Cába, Jana Plesla. Tvorbu dvanácti zastoupených autorů po Praze vysílala síť 12 mikrovysílačů.a dramaturga Ladislava Čumby, ve kterém byla pořízena zvuková nahrávka 12 českých básníků pro "pirátské" rádio poezie ke 200 letům od narození Karla Hynka Máchy.

Jednotlivé vysílače mají výkon 10 nW a dosah přibližně 200 metrů.


U příležitosti letošního výročí 100 let od založení Strany mírného pokroku v mezích
zákonaproběhne v Komunikačním prostoru Školská 28 poslední vysílání Rádia Skutečnost v tomto roce. V ulici Školská se narodil Jaroslav Hašek. Vysílací frekvence byla 107,0 FM.

V rámci pátečního odpoledne a večera budete mít možnost:

macha-radio

1/ naladit si naposledy v tomto roce Rádio Skutečnost,

2/ připomenout si 3 Haškovy humoristické povídky /jedna se odehrává v ulici Školská, druhá 80 let z politických důvodů nevyšla a třetí je z období Strany mírného pokroku v mezích zákona/

3/ vyslechnout autorská čtení českých prozaiků.

Facebooková událost:

100 let Strany mírného pokroku v mezích zákona - Rádio Skutečnost

http://www.facebook.com/event.php?eid=302139869810299

16. 12. 2011

O svaté Albíně schovej se do síně./ Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.

16. 12. 2011 uplyne 160 let ode dne, kdy byl Karel Havlíček Borovský deportován do Brixenu.

16. 12. 1917 se narodil Arthur C. Clarke, vynálezce principu telekomunikační družice.

16. 12. 1947 John Bardeen and a Walter Houser Brattain sestrojili v Bell Laboratories první tranzistor.
16. 12. 1928 se v Chicagu narodil spisovatel Philip K. Dick. Ten ve svém románu Valis /1981/ m.j. napsal: „Skutečnost je to, co nezmizí když v to přestanete věřit.“

Přijďte se 16. 12. 2011 přesvědčit do ulice Školská!

Pozn: Tranzistory s sebou!!!

V noci z 9. na 10. 4. uplynulo rovnych 100 let od zalozeni "Strany mírného pokroku v mezích zákona":

"Milión kandidátů vstalo,/ by oklamán byl dobrý lid,/ by voličstvo jim hlasy dalo,/ prý ochotně je chtějí vzít./ Nechť prudký pokrok chtějí jiní,/ násilím zvracet světa řád;/ my pokrok mírný chceme nyní,/ pan Hašek je náš kandidát!"

Lokality a doba vysílání:

Pokrytí: celý blok kolem ulice Školská.


Lokality uskutečněného zkušebního vysílání:

17. 11. 2010 - Jakubská/Štupartská

29. 11. 2010 - Komunikační prostor Školská 28

29. a 30. 4. 2011 - Národní technická knihovna + Cafe v lese, Krymská 12

21. 6. 2011 - ulice Celetná, prostory Univerzity Karlovy

22. 6. 2011 od 14 do 22 hodin - Staroměstské náměstí

23. 6. - 30. 6. 2011 - ulice Celetná a klub K4 v rámci výstavy Zvukové prahy

25. 6. 2011 - malostranský břeh Vltavy od jižního konce ostrova Kampa v
rámci doprovodného programu festivalu United Islands.

4. 7. - 14. 7. 2011 Radio Skutečnost 107,0 FM

Rádio bylo možné naladit úplný program na trase: Náměstí Republiky - Jindřišská ulice - Vodičkova ulice - severovýchodní strana Karlova náměstí. Došlo tak k propojení místa, kde žil Karel Hynek Mácha, s místem, kde žila Eleonora Šomková, resp. místa vzniku básně Máj s místem vzniku textu české hymny Kde domov můj.

18. - 20. 7. 2011 - Velká nad Veličkou - v rámci výstavy Horňácké múzy, doprovodného programu Horňáckých slavností.

1. - 3. 8. 2011 - festival Beseda u Bigbítu, Tasov u Veselí nad Moravou

24. 9. 2011 - Rádio Skutečnost na podzimní cyklojízdě

V rámci akce Zažít město jinak / Podzimní cyklojízda další vysílání Rádia Skutečnost.
Rádio Skutečnost vysílalo na vlně 107,0 FM v zónách Náměstí Míru, Vršovice a Letná/zóna v ulici Františka Křížka.

Autoři zastoupení v rámci projektu Rádio Skutečnost - 200 let K. H. Máchy:

Bohdan Bláhovec jako představitel slampoetry své texty ze zásady nepublikuje.Texty jsou určeny pouze k autorskému přednesu a kromě zcela čisté absolutní improvizace jsou prokládány bloky připravených textových úseků přizpůsobených místu a chvíli tohoto přednesu.

Básník Ticho /František Frances/ je představitelem "sociálně" orientované poezie, která ovšem na rozdíl od mnoha a mnoha čistě sociálních či terapeutických textů obdobného směru nese nepopiratelnou poetickou a textovou kvalitu. Je zastoupen v antologii editora Bruna Decharmea ABCDune collection d' Art Brut, která vyšla už ve 22 zemích.

Petr Demetz je emeritním profesorem germanistiky na Yale Universtity. V projektu je zástupcem prozaického textu.

Zbyněk Hejda představuje kontinuity vývoje české poezie. Je přeložen do dvanácti jazyků.

Vít Kremlička zastupuje literaturu vzešlou z undergroundu. Básník, který je v čítánkách uváděn jako autor románu Lodní deník.

Martin Langer je básník, scénárista a producent, kterému se svého času splnil sen, že se mohl věnovat poezii profesně. Při udělení Ortenovy ceny /2002/ na něj "zbyla" pouze její polovina, druhou polovinu porota přiřkla výraznému, pohříchu módnímu prozaikovi.

Radek Malý věnuje svou tvůrčí energii třem oblastem: básnické tvorbě pro dospělé, překladům z němčiny /Trakl, Celan.../ a tvorbě pro děti.

Alžběta Skálová je ilustrátorka knih zejména pro děti. V dubnu 2011 obdržela za knihu Pampe a Šinka cenu Litera za knihu pro děti a mládež a díky výtvarné povaze této knihy se tak stala držitelkou, které pro udělení literární ceny stačil nejmenší rozsah textu.

Miloslav Topinka je z pohledu myšlení veršem v současné době nejvlivnějším českým básníkem, a to i přesto, že jeho knihy vycházejí v nízkých nákladech a pro širší obec čtenářů jsou tyto exempláře nedosažitelné.

Ivan Wernisch je v poslední době prezentován především jako editor zapomenutých básníků. V zahraničí momentálně nejvydávanější současný český básník.