banner-neskutecne

09/09/2013 VRH KOSTEK - S. MALLARMÉ aneb EVROPĚ TO OSLADÍME!!!

pondělí 9. 9. 2013

Portrait of_Stphane_Mallarm_Manetpondělí 09/09/2013 od 17:30 na prostranství u metra Malostranská mezi ulicí Klárov a Mánesovým mostem u Preclíkova pomníku.

VRH KOSTEK
S. MALLARMÉ aneb EVROPĚ TO OSLADÍME!!!

9. 9. 1898 zemřel jeden z otců-zakladatelů moderní poezie S. Mallarmé, autor průlomové básně oficiálního jazyka EU "Vrh kostek/ Un coup de dés jamais n'abolira le hasard". Přijďte si připomenout 115. výročí úmrtí tohoto průkopníka! 

Přijďte manifestečně podpořit spravedlivý požadavek nového překladu! Cukr s sebou!

"Vrh kostek nikdy nevyloučí náhodu./...nikdy/ byť i vržen za věčných podmínek/ z hloubi ztroskotání/...bylo to číslo/ hvězdného původu/ byť i existovalo/ jinak .... znamenalo by to... / náhodu/.../ ...nic/ ... NEBUDE SKUTEČNOSTÍ... / každá myšlenka je vrhem kostek"

dobově podmíněný překlad J. Pechara

s sebou: děti, učitelku francouzštiny, kostkový cukr, alpu, alpský ryzlink, výroční zprávu českého předsednictví EU, Lisabonskou smlouvu apod.

facebooková událost: 

http://www.facebook.com/events/433573390064664/