banner-milan

Osteographia: Jan Čumlivski - Letnice 2016

neděle 15. 5. 2016 - 14 h - konírna - Zámek Liběchov

Jednodenní výstava OSTEOGRAPHIA - "Události 17. listopadu 89 na zvířecích kostech".

Výstava se koná ve spolupráci se spolkem Liběchov sobě v rámci dvoudenních slavností, zaměřených na záchranu kostelíka sv.Ducha a Božího Hrobu. Na sobotu (14.5. od 13h) jsou připraveny výtvarné dílny pro děti i dospělé a v neděli (15.5. od 14h) vše zakončí vernisáž s doprovodným programem. Nedělní slavnost se odehraje v konírně na Zámku Liběchov.

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově různého věku i zájmů, spojuje nás právě vztah ke kostelíčku. Nepolitický spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o tuto památku a její okolí, ale rovněž více přiblížit občanům i návštěvníkům Liběchova toto místo s neopakovatelným geniem loci jako prostor pro setkávání u příležitosti koncertů a dalších kulturních akcí.

výstava Jana Čumlivského: Osteographia – Události 17. listopadu 89 na zvířecích kostech navazuje na dlouhodobou snahu spolku Liběchov sobě, zachránit a obnovit kostelíček sv. Ducha a Božího Hrobu. Duch svatý sestupuje o Letnicích na obecnou církev, aby obnovil její život, a zde, jaksi paralelně, vstupuje občanská aktivita do veřejného prostoru, aby obnovila chátrající kulturně-duchovní památku. Zakládající událostí naší současné občanské společnosti je rozhodně listopadová revoluce z roku 1989 a výstava symbolicky i s humorným nadhledem odkazuje k této události. Kosti, vystavené v ruině kostela, jsou v jisté nadsázce „ostatky“, které symbolizují původní ideály sametové revoluce, ke kterým by se měla současná společnost vracet a naplňovat jejich příklad a odkaz. Duch svatý s odkazem na událost prvních Letnic oživuje obecnou církev a spolky jako Liběchov sobě, s odkazem na ideály sametově revoluce, oživují náš současný svět.