banner-milan

Lúč zombie - výsledky dvou slovenských workshopů

neděle 18. 12. 2011 - 19 h - do 2012-01-10 - café V lese - Krymská 12

Výstava prezentuje výsledky dvoch medzinárodných workshopov, maliarskeho a grafického. V snahe zachytiť teplú letnú atmosféru, exportovať ju v čase aj v priestore, prichádzajú tieto diela do lesa.

Boris Sirka, Pavel Ptáčnik, Jan Vytiska, Andrej Dúbravský, András Cséfalvay, Katarína Sido, Peter Sulo, Alex Zelina, Miriam Schniererová, Matúš Maťátko, Palo Čejka, Kat  arína Janečková, Kei Ueta, Kristína Šimeková a Patrícia Koyšová.
Grafickú časť výstavy predstavuje ucelená koncepcia autorov Jana Čumlivského, Tomáša Klepocha, Mateja Rosmányho, Matúša Maťátka, Pala Čejku, Michala Škapu, Zuzany Sabovej, Doroty Dutkovej a Mareka Nového

Vystavené maľby vznikali v priebehu leta 2011 na dvoch miestach. Prvá časť workshopu sa odohrávala priamo na festivale Pohoda v Trenčíne, v rámci Kreatívnej zóny. Druhá časť bola voľným pokračovaním tohto projektu v tvorivom centre – Galérii 4D v Galante.

Zúčastnení boli predstavitelia mladej maliarskej generácie a grafickú časť výstavy predstavuje ucelená koncepcia autorov, ktorí počas grafického workshopu v Galérii 4D vytvorili spoločné dielo - autorskú knihu na spoločne zvolenú tému „Zombieland“. Táto kniha pozostáva z autorských grafík v technike linorytu.